Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal de vergunning enkel sanctioneren bij een vastgestelde schending van een wet of van een beginsel van behoorlijk bestuur.

Een administratief rechtscollege

Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u de volgende procedures instellen tegen omgevingsvergunningen:

  • een verzoek tot vernietiging
  • een verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing
  • een verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
  • een vordering tot schorsing
  • een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Afhankelijk van de procedure moet het verzoek zo spoedig mogelijk of binnen de 45 dagen worden ingesteld. 

De procedures zijn al heel wat voorschriften op straffe van onontvankelijkheid voorgeschreven. Deze kunnen niet altijd worden geremedieerd. 

Om een succesvolle procedure te kunnen instellen, dient u gegronde middelen te ontwikkelen of moet u aantonen dat de zaak spoedeisend is.

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich voor deze procedures laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. 

Wij beschikken over een ruime ervaring en expertise in deze materie. Contacteer ons gerust voor een eerste vrijblijvend gesprek.