Disclaimer

Het gebruik van de website www.circulex.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Voorwaarden voor het gebruik van deze website - versie dd. 09.09.2020

De informatie die u op deze website vindt bevat algemene informatie over Circulex en of zijn advocaten. De gepubliceerde informatie is zuiver bedoeld als algemene informatie over de juridische diensten die worden aangeboden. U kan er geen rechten aan ontlenen en u kan deze informatie niet als een juridisch advies beschouwen. Dergelijk advies kan enkel worden bekomen nadat u ons eerst formeel heeft geraadpleegd, wij u als cliënt hebben aanvaard, en op basis van uw concrete persoonlijke situatie. Het consulteren van de website doet op zich geen relatie advocaat-cliënt ontstaan. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten of vergissingen in de informatie op deze website. De informatie op deze website is steeds zeer zorgvuldig opgesteld, maar de informatie is dikwijls noodgewongen een veralgemening, en kan door nieuw wetgevend werk soms achterhaald zijn. De bezoeker dient hier rekening mee te houden. De bezoeker die voortgaat op informatie die op deze website te vinden is, en hierdoor schade zou lijden, is hiervoor dan ook uitsluitend zelf voor verantwoordelijk. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die via deze website te bereiken zijn. Alle informatie die per e-mail of via het contactformulier op de website naar Circulex wordt gestuurd, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u, tot slot, dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.