Omgevingsrecht

Omgevingsrecht vormt een samenvoeging van milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht. Het is een snel veranderende en complexe materie. Circulex adviseert u over alle facetten van het omgevingsrecht.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij beschikken over een ruime ervaring in het omgevingsrecht. Wij staan u graag bij in dossiers van omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingshandelingen, het indienen van een bezwaar of beroep tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), het vorderen van planschade of het afweren van een planbatenvergoeding, bijstand bij bestuurlijke handhaving (stakingsbevel bestuurlijke geldboete - bestuurlijke herstelmaatregelen - rechterlijke herstelmaatregelen), het indienen van een milieustakingsvordering tegen een hinderlijke inrichting, het verzet tegen de de komst van een windturbineproject,  het aanpassen van de rooilijn in uw straat, het begeleiden van processen van bodemsanering of afvalstoffen (bijv. asbest), etc...