Eigendomsbetwistingen

Eigendomsbetwistingen zijn van alle tijden. Het eigendomsrecht is nog steeds vrij absoluut, en de naleving ervan kan via verschillende procedures in rechte worden afgedwongen.

Wordt uw eigendom ingenomen?

Indien uw eigendom wordt aangetast door een derde, kunnen wij hieraan direct verhelpen door het instellen van één van de volgende procedures:

  • het vorderen van een reïntegranda wegens een feitelijke bezitsstoornis
  • het vorderen van voorlopige maatregelen in kort geding (bijv. het stopzetten van een inbreuk)
  • het vorderen van een gerechtelijke afpaling bij aanhoudende discussie over de ligging van de eigendomsgrens

      Na het beëindigen van de eigendomsinbreuk kan eveneens een passende schadevergoeding worden gevorderd.