Overheidsopdrachten

Zowel in de fase van de gunning van een overheidsopdracht, als daarna tijdens de uitvoering ervan, is een correct beeld van de toepasselijke regelgeving cruciaal.

Met een juridisch advies staat u sterker

Circulex staat u met kennis van zaken bij in geval van:

  • het voorafgaand aftoetsen van een inschrijving aan de relevante regelgeving
  • het nazicht van selectie- of gunningsbesluiten
  • advies in de contacten met de aanbestedende overheid of het voeren van onderhandelingen
  • het instellen van gerechtelijke procedures tegen selectie- of gunningsbesluiten of het vorderen van schadevergoeding
  • betwistingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten

Wij bezorgen u op korte termijn een non nonsense advies, verzorgen de nodige communicatieve ondersteuning met de aanbestedende overheid en begeleiden u vanaf de inschrijving tot en met de finale uitvoering van de werken.

Met de bijstand van een gespecialiseerd raadsman staat u sterker in uw contacten met de aanbestedende overheid!