Burenhinder

Tegen bovenmatige burenhinder kan in rechte worden opgekomen om uw belangen te vrijwaren.

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Burenhinder kan goede burenrelaties op scherp zetten. Circulex staat u met kennis van zaken bij in geval van:

  • bovenmatige geluids-, tril-, zicht- of geurhinder
  • hinder t.g.v. dieren (blaffende honden, kippen, duiven, etc.)
  • wederrechtelijke inname van uw eigendom
  • bedreigingen aan uw persoon of beschadigingen aan uw goederen

Wij proberen eerst een gesprek aan te gaan met uw buurman. 

Indien een oplossing niet mogelijk is, gaan wij met de nodige daadkracht over tot het inleiden van een gerechtelijke procedure.