Vastgoedrecht

Vastgoedrecht heeft betrekking op het kopen, huren, beheren en ontwikkelen van onroerend goed. Circulex begeleidt u om al deze vastgoedtransacties tot een goed einde te brengen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij beschikken over een ruime ervaring in het vastgoedrecht. Wij adviseren u over geschillen met uw huurder of verhuurder, bij het nalezen of opstellen van diverse vastgoedcontracten, bij problemen inzake mede-eigendom, in discussies met uw syndicus, bij betwistingen over zakelijke rechten en erfdienstbaarheden, bij het vorderen van een recht van uitweg of bij problemen inzake burenhinder of andere vormen van eigendomsbetwistingen.