Mede-eigendom & appartementsrecht

Om samenleven in een appartementsgebouw mogelijk te maken werd de mede-eigendom in het leven geroepen.

Conflict in het gebouw?

Vanaf het ogenblik dat u een appartement koopt binnen een appartementsgebouw bent u automatisch ook mede-eigenaar van de gemene delen. 

Met ingang van 1 januari 2019 werd de wetgeving rond de mede-eigendom grondig gewijzigd. Het is goed om precies uw rechten en plichten te kennen. 

Circulex adviseert u en staat u bij in geval van:

  • het opstellen of nalezen van de basisakte en het reglement van mede-eigendom
  • het bijwonen van de algemene vergadering van de VME
  • verzet tegen beslissingen van de algemene vergadering
  • verzet tegen wederrechtelijke handelingen van een mede-eigenaar
  • aanstelling en ontslag van de syndicus
  • discussies bij renovatie, verdeling van lasten en quotiteiten, onbetaalde bijdragen, etc..

Bij conflicten verdient het aanbeveling om zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Op die manier kan dikwijls worden vermeden dat een beperkt geschil uitgroeit tot een jarenlange procedure.