Zakelijke rechten & erfdienstbaarheden

Een zakelijk recht is een recht dat op een zaak of goed rust. Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarbij een last op een onroerend goed wordt gevestigd.

Langdurige zakelijke werking

Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden hebben een grote impact op uw onroerend goed. Soms genieten zij zelfs eeuwigdurende werking. 

Wij staat u met kennis van zaken bij in geval van betwistingen in verband met:

  • vruchtgebruik 
  • erfpacht
  • opstal
  • recht van gebruik en bewoning
  • natuurlijke erfdienstbaarheden (aflopen van water, rechten op bronnen, oeverrechten, afpaling en afsluiting)
  • wettelijke erfdienstbaarheden (afstand bij beplantingen, lichten en zichten, dakdrop, recht van uitweg, ladderrecht)
  • conventionele erfdienstbaarheden (door titel, verjaring of bestemming)

Wij bezorgen u op korte termijn een concreet advies of stellen de noodzakelijke procedures in om uw rechten te vrijwaren.

Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek!