Handhaving omgevingsrecht

Handhaving vormt het sluitstuk van de omgevingsrechtelijke bevoegdheid van de administratieve overheid.

Wie niet horen wil moet voelen

De handhaving in het omgevingsrecht kent een ‘tweesporentraject’. 

Het eerste traject volgt het gerechtelijke handhavingsspoor. Het tweede traject volgt het bestuurlijke handhavingsspoor. 

Samengevat kan u te maken krijgen met:

Met de bijstand van een gespecialiseerd raadsman kan u nagaan of het bestuur de procedurele voorschriften wel heeft gevolgd, en of de aanspraken van het bestuur al dan niet gegrond zijn. 

Afhankelijk van de aard van de gekozen maatregel kunnen de gevolgen immers zeer verstrekkend zijn!