Zonevreemde basisrechten

Uw zonevreemde woning of constructie komt in aanmerking voor een vergunning voor het herbouwen, verbouwen of uitbreiden.

Ook zonevreemde constructies hebben bouwmogelijkheden

De regeling voor zonevreemde woningen en constructies (art. 4.4.10 - 4.4.23 VCRO) heeft betrekking op vergunningsaanvragen voor 'hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde constructies'.

Zonevreemde woningen

Zonevreemde woningen beschikken over de volgende basisrechten:

 • VERBOUWEN: op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal. 
 • HERBOUWEN OP DEZELFDE PLAATS: op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal, het maximale volume van de herbouwde woning beperkt blijft tot 1000 m3 en de woning niet ligt in ruimtelijk kwetsbaar gebied of receatiegebied.
 • HERBOUWEN OP GEWIJZIGDE PLAATS: op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal, het maximale volume van de herbouwde woning beperkt blijft tot 1000 m3 en de woning niet ligt in ruimtelijk kwetsbaar gebied of receatiegebied. Bovendien moeten er een aanwijsbare oorzaak aanwezig zijn en een bijzondere voorwaarde vervuld zijn.
 • UITBREIDEN: op voorwaarde dat het aantal woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal, het maximale volume van de herbouwde woning beperkt blijft tot 1000 m3 en de woning niet ligt in ruimtelijk kwetsbaar gebied of receatiegebied.
 • VERNIETIGDE OF BESCHADIGDE WONINGEN: als een zonevreemde woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een vreemde oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend, kunnen herstelwerken worden vergund voor zover voldaan is aan bepaalde voorwaarden.
 • FUNCTIEWIJZIGINGEN: het vergunningverlenende bestuursorgaan mag afwijken van de bestemmingsvoorschriften voor zover voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Zonevreemde constructies

Zonevreemde woningen beschikken over de volgende basisrechten:

 • VERBOUWEN: indien de verbouwingswerken betrekking hebben op projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is, kan er worden verbouwd indien de opdrachtgever beschikt  over de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke omgevingsvergunning en de constructie in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk werd uitgebaat.
 • HERBOUWEN OP DEZELFDE PLAATS: indien de herbouw betrekking heeft op projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is, kan er worden herbouwd indien de opdrachtgever beschikt over de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke omgevingsvergunning en de constructie in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk werd uitgebaat. en de constructie niet ligt in ruimtelijk kwetsbaar gebied of receatiegebied.
 • HERBOUWEN OP GEWIJZIGDE PLAATS: indien de herbouw betrekking heeft op projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is, kan er worden herbouwd indien de opdrachtgever beschikt over de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke omgevingsvergunning en de constructie in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk werd uitgebaat en de constructie niet ligt in ruimtelijk kwetsbaar gebied of receatiegebied. Bovendien moeten er een aanwijsbare oorzaak aanwezig zijn en een bijzondere voorwaarde vervuld zijn.
 • UITBREIDEN: indien de uitbreidingbetrekking heeft op projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is, kan er worden uitgebreid indien de opdrachtgever beschikt over de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke omgevingsvergunning en de constructie in het jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag daadwerkelijk werd uitgebaat. De uitbreiding moet tevens noodzakelijk zijn omwille van een decretaal opgesomde reden. Ook mag de constructie niet liggen in ruimtelijk kwetsbaar gebied of receatiegebied
 • VERNIETIGDE OF BESCHADIGDE CONSTRUCTIE: indien de constructie in het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging daadwerkelijk werd uitgebaat, de aanvraag gebeurt binnen de drie jaar na de toekenning van het verzekeringsbedrag of binnen de vijf jaar na het optreden van deze vernieling of beschadiging en het bouwvolume van de herstelde constructie beperkt blijft tot het vergunde of vergund geachte bouwvolume.
 • FUNCTIEWIJZIGINGEN: het vergunningverlenende bestuursorgaan mag afwijken van de bestemmingsvoorschriften voor zover voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich voor een omgevingsvergunningsaanvraag op grond van zonevreemde basisrechten laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. 

Uw aanvraag zal er alleen maar wel bij varen. 

Wij beschikken over een ruime ervaring en expertise in deze materie. Contacteer ons gerust voor een eerste vrijblijvend gesprek.