Administratief beroep

Het indienen van administratief beroep heeft een schorsende werking. De houder van de vergunning moet de uitkomst van de administratieve beroepsprocedure afwachten.

Het administratief beroep vormt een tweede kans

Bij een vergunningsweigering door de bevoegde overheid kan er administratief beroep worden aangetekend bij de hogere overheid. 

Afhankelijk van het dossier is dit bij de deputatie, de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar. 

De beroepstermijn bedraagt 30 dagen en het beroep is onderworpen aan heel wat ontvankelijkheidsvoorwaarden. 

Het indienen van een administratief beroep kan zinvol zijn indien:

  • de bevoegde overheid in eerste instantie ten onrechte geen of wel rekening heeft gehouden met ingediende bezwaarschriften
  • de opvatting van de goede ruimtelijke ordening door de bevoegde overheid onzorgvuldig is
  • er nieuwe elementen aan het dossier kunnen worden toegevoegd (nieuwe studies, gewijzigde plannen, etc..)
  • er ondertussen een akkoord met bezwaarindieners werd gesloten

In principe zal de beroepsinstantie de aanvraag volledig opnieuw beoordelen, waardoor zij tot een heel ander standpunt kan komen als het eerste bestuur. 

Wij beschikken over een ruime ervaring en expertise in deze materie. Contacteer ons gerust voor een eerste vrijblijvend gesprek.