Planschade & planbaten

Het ontvangen van een planschadevergoeding of het betalen van een planbatenheffing kan een belangrijke financiële impact hebben op uw vermogen.

Planschadevergoeding vs planbatenheffing

Door bestemmingswijzigingen van percelen grond via een RUP kan er, afhankelijk van de wijziging, een financiële meer- of minderwaarde ontstaan. 

De planschaderegeling vergoedt de financiële minwaarde. De planbatenheffing daarentegen beoogt een deel van de waardevermeerdering van uw perceel toe te wijzen aan de overheid. 

Samengevat:

  • U ontvangt een planschadevergoeding indien de bestemming van uw perceel in negatieve zin wordt gewijzigd (bijv. van wonen naar natuur)
  • U betaalt een planbatenheffing indien de bestemming van uw perceel in positieve zin wordt gewijzigd (bijv. van agrarisch naar bedrijvigheid)

Beide regimes zijn aan strikte voorwaarden en procedurele voorschriften onderworpen. 

De bijstand van een gespecialiseerd advocaat is dan ook meer dan aangewezen.