Omgevings- en verkavelingsvergunningen

Wij adviseren en begeleiden u vanaf het ogenblik van een aanvraagdossier tot en met het doorlopen van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Bijstand tijdens het volledige vergunningentraject

De dossiers waarin Circulex u kan adviseren zijn onder meer:

  • Het juridisch toetsen en aanvullen van een vergunningaanvraagdossier 
  • Het indienen van een bezwaar tegen een vergunningsaanvraag of het weerleggen van ingediende bezwaarschriften
  • Het aantekenen van administratief beroep bij de deputatie of bij de Vlaamse regering of het opstellen van een verweernota in deze procedures
  • Het indienen van een schorsings- en of vernietigingsberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het voeren van de verdediging van een bestreden vergunning
  • Het aanvragen van een opname in het vergunningenregister van een woning of constructie op grond van het vermoeden van vergunning
  • Het adviseren i.v.m. zonevreemde basisrechten voor constructies of woningen.