Bezwaar

Het indienen van een goed gemotiveerd bezwaarschrift verplicht het bestuur ertoe om te antwoorden op uw grieven tegen een vergunningsaanvraag. Met een sterk onderbouwd bezwaarschrift staat u sterker in uw verzet tegen een vergunningsproject!

Maak gebruik van het openbaar onderzoek

Gedurende 30 dagen kan u tijdens het openbaar onderzoek uw standpunten, opmerkingen en bezwaren over een vergunningsaanvraag bezorgen aan de bevoegde overheid. 

Deze grieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • mobiliteitshinder door een gebrek aan parkeervoorziening
  • privacy-hinder door inkijk
  • overdreven aantal bouwlagen
  • strijdigheid met stedenbouwkundige voorschriften
  • onverenigbaarheid met een goede ruimtelijke ordening (naar bouwvolume, inpasbaarheid, functie, etc..)

Een goed bezwaarschrift maakt het voor het bestuur een stuk moeilijker om een vergunningsaanvraag goed te keuren. 

Wij bestuderen de vergunningsaanvraag op de dienst omgeving en dienen in overleg met u een bezwaarschrift in bij het behandelend bestuur. 

Daarna vragen wij het finale besluit op bij de overheid en bespreken met u de uitkomst van de bezwaarprocedure.