Identificatieplicht

De Belgische Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt een identificatieplicht in, evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van identificatie te bewaren.

Waarom is Circulex verplicht om nieuwe cliënten eerst te identificeren?

Door de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en door Afdeling III.1.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten zijn advocaten verplicht om over te gaan tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënten en van de uiteindelijke begunstigden, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan met cliënten of occasionele verrichtingen uit te voeren waarvoor hij is aangezocht.

Om te voldoen aan deze wetgeving zal Circulex:

De identificatie en de verificatie betreffen voor natuurlijke personen:

  • de naam en voornaam
  • geboortedatum en geboorteplaats
  • het adres

Wij gebruiken hiervoor onder andere de volgende documenten: de elektronische identiteitskaart, het paspoort, of het rijbewijs…

Voor rechtspersonen betreffen de identificatie en verificatie :

  • de maatschappelijke naam,
  • de maatschappelijke zetel,
  • de lijst van de bestuurders
  • en de bepalingen inzake de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden.

Wij hanteren hiervoor de volgende documenten: een uittreksel uit het KBO, Companyweb (standaard rapport) of een kopie een kopie statuten voor Belgische rechtspersonen en ene kopie van de statuten (met Engeltalige vertaling) voor niet-Belgische rechtspersonen.

Uiteraard zullen de ontvangen gegevens strikt conform de wettelijke regels bewaard en verwerkt worden. De gegevens worden enkel ontvangen om aan deze specifieke wettelijke identificatieplicht te voldoen, en worden veilig opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig.