Rechterlijke herstelmaatregelen

Het Openbaar Ministerie, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, alsook de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester kunnen een herstelmaatregel vorderen.

Inleiden via dagvaarding

Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid: 

  • een meerwaarde te betalen 
  • bouw- of aanpassingswerken uit te voeren 
  • de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
  • het strijdige gebruik te staken 

Dat gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde :

  • als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, het betalen van een meerwaarde
  • als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken
  • in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik

Wij beschikken over een uitgebreide ervaring in dossiers waar herstelmaatregelen worden gevorderd. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of een advies op maat.