Artikels Circulex

Openbaar onderzoek project Kolmenveld

Van 04/05/2021 tot en met 02/06/2021 organiseert de gemeente Tessenderlo een openbaar onderzoek overde vergunningsaanvraag van de NV Liburni voor het verkavelen van percelen naar 36 loten voor grondgebonden eengezinswoningen en 7 projectzones voor meergezinswoningen en centrumfuncties met aanleg van wegenis en riolering binnen Kolmenveld.

Omwonenden beschikken over de mogelijkheid om administratief bezwaar in te dienen bij de gemeente Tessenderlo.

Tegen een eventuele goedkeuring kan binnen de 30 dagen na de bekendmaking administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie Limburg.

Daarna kan er desgevallend beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbestwistingen.

Circulex is gespecialiseerd in omgevingsrecht.

Contacteer ons vrijblijvend en kosteloos voor een eerste advies of gesprek op kantoor.