Artikels Circulex

Voorlopig enkel schriftelijk procederen bij RVSVB

Met een beschikking van 19 oktober 2020 heeft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen het volgende besloten:

Artikel 1
De openbare zittingen van de Raad worden opgeschort vanaf 19 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 2
Voor alle in de in artikel 1 vermelde periode vastgestelde zaken zal middels het secretariaat van de Raad aan de partijen worden gevraagd of zij ermee instemmen dat de zaak op basis van de schriftelijke stukken in beraad wordt genomen, zonder dat zij ter terechtzitting worden gehoord.

Zo alle partijen bevestigend antwoorden, zal de bevoegde kamer de zaak in beraad nemen en uitspraak doen.
In alle andere gevallen zullen de partijen door de bevoegde kamervoorzitter te zijnen of haren huize bijeen geroepen worden voor een virtuele terechtzitting via Teams, volgens de modaliteiten die op gezag van de bevoegde kamervoorzitter door het secretariaat van de Raad worden meegedeeld.

Artikel 3
Het secretariaat van de Raad is niet voor het publiek toegankelijk vanaf 19 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
Indien in hangende zaken voor de toepassing van artikel II.300 van de Codex Hoger Onderwijs niet kan worden volstaan met een elektronische mededeling van stukken, wordt de behandeling van de zaak op vraag van de meest gerede partij opgeschort. De bevoegde kamervoorzitter regelt de verdere procedure.

De student doet er goed aan om hierop te anticiperen in het beroep.

Een onderwijsbeslissing kan een grote impact op u hebben. De mogelijke gevolgen kunnen immers zeer verstrekkend zijn.

Wij staan u bij vanaf het ogenblik dat u kennis krijgt van het het voornemen van het treffen van een onderwijsbeslissing, en begeleiden u met kennis van zaken door het doolhof van het onderwijsrecht.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek.