Artikels Circulex

Kan ik de aannemer aansprakelijk stellen voor lichte verborgen gebreken?

In het kader van een aannemingsovereenkomst kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld voor 'lichte verborgen gebreken'. 

Het uitbrengen van dergelijke rechtsvordering is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden!

Het tijdig uitbrengen van een rechtsvordering is daar één van. Volgens de rechtspraak en rechtsleer dient u dergelijke vordering ‘tijdig’ in te stellen na de ontdekking. 

Verder moet de vordering binnen de 10-jarige waarborgtermijn van art. 2262bis § 1 B.W. worden uitgebracht. 

Het Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest echter bevestigd dat een exoneratiebeding, waarbij het vorderingsrecht van de bouwheer voor licht verborgen gebreken beperkt werd in tijd, rechtsgeldig is.[1] 

Ook het Hof van Beroep van Brussel heeft dat standpunt eerder ingenomen.[2]

Dit maakt dat een rechtsvordering tegen een aannemer niet lichtzinnig kan worden ingesteld.

Een grondig nazicht van de aannemingsovereenkomst is vereist.

Circulex is gespecialiseerd in vastgoedcontracten.

Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een eerste gesprek of een advies op maat.

[1] Grondwettelijk Hof nr. 98/2017 van 19 juli 2017.

[2] Brussel 1 augustus 2013, TBO 2015, 143.