Artikels Circulex

Eenvoudig wijzigen van uw achternaam

Het wijzigingen van uw familienaam is soms aangewezen omwille van een eerdere materiële vergissing, een foutieve inschrijving van de ambtenaar of omwille van bepaalde gevoeligheden. 

Dergelijk verzoek tot wijziging kan via een eenvoudige procedure worden bekomen. Wij vatten de belangrijkste principes even voor u samen.

Schriftelijk verzoek

Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de FOD Justitie - Dienst Naamsverandering, met adres te 1000 Brussel, Waterloolaan 115. 

Uw verzoek dient gemotiveerd te zijn. Enkel op basis van ernstige redenen zal het verzoek in overweging worden genomen!

Bijlagen bij het verzoek

Welk documenten dient u bij uw verzoek bij te voegen?

  • Een integrale kopie van uw geboorteakte. 
  • Een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst.
  • Een recent bewijs van verblijfplaats.
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1).
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht.

De procedure

De aanvraag wordt zorgvuldig voorbereid door de ambtenaren van de FOD Justitie. Zij onderzoeken uw aanvraag en adviseren de de minister van Justitie.

Het is de minister die uiteindelijk beslist of het verzoek tot naamsverandering al dan niet wordt voorgelegd aan de Koning.

Als alles goed gaat, verschijnt er een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad dat de naamsverandering heeft toegekend. Vanaf de datum van publicatie wordt de naamsverandering van kracht.

Indien u verdere vragen heeft over deze procedure, of u wenst dat wij deze procedure voor u voeren, neem gerust contact met ons op!