Artikels Circulex

Aanleg ondergrondse leiding in Tessenderlo?

De Vlaamse Regering heeft op 18 december 2020 een startnota goedgekeurd voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). 

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. 

In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod, waaronder ook een stuk door Tessenderlo.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Tijdens deze periode kan u bezwaar indienen over het traject dat loopt door de gemeente Tessenderlo.

Klik om de plandocumenten te consulteren:

Circulex is gespecialiseerd in omgevingsrecht. 

Ook procedures tegen RUP's vallen hieronder.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek of een advies op maat.