Artikels Circulex

Handhavingsactiviteiten Ruimtelijke Ordening 2019 bekend

Met het oog op een transparante werking worden de statistische gegevens van de handhavingsactiviteiten Ruimtelijke Ordening jaarlijks kenbaar gemaakt aan het publiek. 

Er worden onder meer cijfermatige data verstrekt over het aantal Pv’s, aanmaningen, bekrachtigde stilleggingen, minnelijke schikkingen, adviezen van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid inzake herstelvorderingen, vonnissen en arresten enz.

Voor het jaar 2019 zijn de cijfers de volgende:

 • PV's door gemeente / andere instanties: 1028
 • Aanmaning door gemeente / andere instanties: 12
 • Bekrachtigde stilleggingen door gemeentes en andere: 535
 • PV's door de gewestelijke inspectie (enkel aanvankelijke, geen navolgende): 163
 • Aanmaningen door de gewestelijke inspectie: 408
 • Bestuursdwang door gewestelijke inspectie: 0
 • Last onder dwangsom door gewestelijke inspectie: 3
 • Bekrachtigde stilleggingen door de gewestelijke inspectie: 27
 • Minnelijke schikkingen: 18
 • Adviesaanvragen inzake herstelvordering (art. 6.3.10 §1 VCRO): 269
 • Adviesaanvragen Hoven en Rechtbanken: 1
 • Adviesaanvragen ambtshalve uitvoering (art. 6.3.10 §1 VCRO): 3
 • Adviesaanvragen opeenvolgende herstelvorderingen (art. 6.3.10 §2 VCRO): 1
 • Adviesaanvragen dwangsomverzoek (art. 6.3.12 VCRO): 11
 • Bemiddelingen (art. 6.3.12/2 VCRO): 2
 • Vonnissen en arresten: 114
 • Vonnissen en arresten in kracht van gewijsde: 98
 • PV's van uitvoering van herstelmaatregel / herstel: 129
 • PV's van uitvoering van herstelmaatregel / meerwaarde: 112
 • Klachten behandeld door gewestelijke inspectie: 600

Circulex is gespecialiseerd in de handhaving van het omgevingsrecht.

Met de bijstand van een gespecialiseerd raadsman kan u nagaan of het bestuur de procedurele voorschriften wel heeft gevolgd, en of de aanspraken van het bestuur al dan niet gegrond zijn.

Afhankelijk van de aard van de gekozen maatregel kunnen de gevolgen immers zeer verstrekkend zijn!

U kan ons steeds contacteren voor een algemene vraag, een advies op maat, of een afspraak op ons kantoor.