Artikels Circulex

Raad van State valideert COVID-19 maatregel

Bij arrest nr. 248.151 van 17 augustus 2020 verwerpt de Raad van State de vordering die door (belangenverenigingen van) foorkramers werd ingesteld tot schorsing van de federale maatregel, in het kader van de bestrijding van de heropflakkering van het coranavirus SARS-CoV-2, om het aantal bezoekers van een kermis te beperken tot maximaal 200. Verzoekers menen dat de kermis gediscrimineerd wordt ten opzichte van de markt, waarvoor geen vast maximum aantal bezoekers van 200 is opgelegd. 

De Raad van State gaat niet mee in die redenering. Het arrest wijst er op dat een markt georganiseerd moet worden volgens het model van de verplichte “run-shopping”: er moet op de markt individueel en niet langer dan noodzakelijk worden gewinkeld. Het blijkt niet dat het mogelijk zou zijn om het laatstgenoemde model op te leggen aan de kermis, die een recreatieve aard heeft, gefrequenteerd wordt in groeps- en gezinsverband en bij uitstek gericht is op een langer verblijf van het publiek.(17/08/2020)

Bron: http://www.raadvst-consetat.be/?page=news&lang=nl